22 αλήθειες για ανθρώπους δημιουργικούς

25πραγματα που οι δημιουργικοί άνθρωποι κάνουν διαφορετικά. Εάν είστε δημιουργικοί, θα καταλάβετε γιατί. Οι δημιουργικοι άνθρωποι είναι διαφορετικοι . Απλά είναι. Υπάρχει κάτι γοητευτικό, κάτι [...]

Read More

Παιδική επιθετικότητα ,ανησυχητική η αυξητική τάση της στην εποχής μας

Τάση αύξησης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά της παιδικής επιθετικότητας, γεγονός που αποδίδεται από τους ειδικούς στην οικονομική κρίση, την αλλαγή της δομής της οικογένειας, τον [...]

Read More